IMPRESSUM

Online služba https://www.thomas-petandfamily.sk/
je službou spoločnosti:

Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstr. 6, D-57290 Neunkirchen

Telefón:+49 (0) 2735-788-0
Fax:+49 (0) 2735-788-659
E-mail: info(at)robert-thomas.de

Sídlo spoločnosti: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 4941

DIČ: DE 126576080
Osobne ručiaci spoločník
Thomas Beteiligungs-GmbH
Hellerstr. 6
D-57290 Neunkirchen

Konateľ: Paul Gerhard Thomas

Sídlo spoločnosti: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 5582

PRÁVNE INFORMÁCIE

Sme radi, že ste navštívili naše stránky a zaujímate sa o naše služby a výrobky. Rešpektujte, prosím, nasledujúce pokyny pre používanie internetových stránok spoločnosti Thomas

COPYRIGHT

Na © Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, obsah a štruktúru, ako aj značky (označenie tovaru), logá, obrázky, grafiku, texty, tabuľky, zvuky, animácie a videá a ich rozmiestnenie na internetovej stránke spoločnosti Thomas sa vzťahuje autorské právo. Akékoľvek použitie bez vysloveného a písomného súhlasu majiteľa práv je neprípustné. Vzťahuje sa to najmä na rozmnožovanie, preposielanie, mikrosfilmovanie a spracovanie elektronickým systémom.

OBSAH

Internetová stránka spoločnosti THOMAS a jej obsah boli zostavené čo najsvedomitejšie. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, však neručí za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na tejto stránke. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené používaním tejto internetovej stránky, pokiaľ neboli spôsobené úmyselne, alebo hrubou nedbalosťou.. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Za obsah stránok, ktoré sa dajú navštíviť cez odkazy na internetovej stránke spoločnosti Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG Website nie je zodpovedná spoločnosť Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG ale výlučne ich prevádzkovateľ.

Máte ďalšie otázky?

sk-service1@robert-thomas.net

Tím spoločnosti THOMAS vám rád poradí!

Ďalšie modely s technológiou AQUA+

Vysávač a tepovač s vodným filtrom