Online – Vyhlásenie o ochrane údajov

Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky je Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen. Bližšie informácie o prevádzkovateľovi nájdete v našom impresum.

Používanie našej internetovej stránky je spravidla možné bez udania osobných údajov. Pokiaľ sa na našej stránke zadávajú osobné údaje (napr. kontaktné formuláre), je to vždy dobrovoľné.
Všetky osobné údaje získané na internetovej stránke Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG sa ukladajú, spracovávajú a používajú výlučne na uvedený účel. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG vás ubezpečuje, že bude so všetkými získanými osobnými údajmi zaobchádzať dôverne, podľa platných ustanovení na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje sa zásadne nebudú používať na komerčné účely. 

Používanie cookies
V rámci čo najväčšej relevantnosti našej internetovej stránky a umožnenia využívania určitých funkcií používame na našich stránkach takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového prístroja. Niektoré z cookies, ktoré používame, sa po ukončení prehliadania, teda po zatvorení vášho prehliadača, opäť vymažú (tzv. dočasné súbory cookies).
Iné cookies zostávajú uložené vo vašom koncovom prístroji a umožňujú nám identifikovať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé cookies). Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás upozornil na umiestnenie cookies a sami sa budete môcť rozhodnúť o tom, či ich budete akceptovať, alebo nastavíte umiestnenie cookies iba v určitých prípadoch, alebo ich úplne zakážete. Ak cookies neakceptujete, môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Súbor denníka servera
Prevádzkovateľ servera získava a automaticky ukladá informácie v takzvanom súbore denníka, ktorý nám váš prehliadač automaticky pošle.
Je to:
– Typ prehliadača a informácie o prehliadači
– Adresa URL odkazujúceho servera
– Názov hostiteľa zasahujúceho koncového prístroja
– Informácie o operačnom systéme
– Čas požiadavky na server

Tieto údaje samostatne sa nedajú priradiť k žiadnym určitým osobám. Tieto údaje sa nespájajú s údajmi z ďalších zdrojov, takže z našej strany nie je možné identifikovať vašu osobu.
Vyhradzujeme si však právo na dodatočnú kontrolu údajov v prípade, keď podľa určitých znakov rozpoznáme protiprávne použitie našich stránok.

Pripojený obsah

YouTube
Na našich stránkach nájdete tzv. doplnky stránky YouTube, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po kliknutí na tieto doplnky a prechode na video na YouTube (napojenia na našej internetovej stránke), sa údaje automaticky poskytnú YouTube.
Ak máte záujem o bližšie informácie o tom, ako spoločnosť Google a s ňou spojené spoločnosti zaobchádzajú s údajmi používateľov, prejdite na tento odkaz:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociálne médiá
V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na našich internetových stránkach odkazy na sociálne siete, ako je napr. Facebook. Dôrazne vás upozorňujeme na skutočnosť, že po kliknutí na doplnok na vašej internetovej stránke zmeníte prevádzkovateľa a začnú platiť jeho pravidlá ochrany osobných údajov. Dochádza pritom k prenosu údajov do tretích krajín (napr. USA). Bližšie informácie nájdete pod odkazmi na pravidlá ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov.

Facebook
https://de-de.facebook.com/policy.php

Instagram
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Kontaktný formulár
Údaje, ktoré nám poskytujete používame výlučne za uvedeným účelom, v tomto prípade primárne na nadviazanie kontaktu s vami. Tieto údaje sa u nás ukladajú a ak neexistuje vyslovený dôvod pre ich uloženie, budú v blízkej budúcnosti vymazané alebo zablokované. Použitím kontaktného formulára vyjadrujete svoj súhlas s dlhodobejšom uložením vašich údajov, pokiaľ pre to existuje preukázateľný dôvod. Mohlo by to byť napríklad plnenie servisných služieb z našej strany.
Pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné pre splnenie zákazky, údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.
Údaje sa neposkytujú do tretích krajín.
Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcna.

Právo na informácie, vymazanie a zablokovanie
Podľa článku 15 GDPR máte kedykoľvek právo byť informovaní o tom, či disponujeme vašimi osobnými údajmi. V takom prípade máte nárok na informácie o informáciách podľa čl. 15 ods. 1 bodu a) až h) a čl. 15 ods. 2 GDPR.
O informácie v tejto súvislosti môžete požiadať na adrese uvedenej v impresum, alebo na adrese datenschutz@robert-thomas.de.

Podľa článku 16 GDPR máte právo nechať opraviť svoje osobné údaje, ktoré sú preukázateľne nesprávne.
Takisto máte podľa čl. 17 ods. 1 a ods. 2 GDPR právo byť zabudnutý a tým pádom na vymazanie vašich údajov, pokiaľ proti tomu neexistujú závažné dôvody podľa článku 17 ods. 3 GDPR.

Odmietnutie reklamných e-mailov
Zasielanie reklamy na kontaktné údaje uvedené pod impresum je zakázané, pokiaľ sa o ne vyslovene nezažiada. Tieto kontaktné údaje slúžia na splnenie informačnej povinnosti pre prevádzkovateľov internetových stránok podľa TMG.
Pri nerelevantnom odoslaní reklamy, napr. nevyžiadanej pošty, môžu byť podniknuté právne kroky.


Použitie Google Analytics
Tieto internetové stránky používajú webový analytický nástroj Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Nástroj Google Analytics používa tzv. súbory „cookies“, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o tom, ako používate túto internetovú stránku (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google na základe týchto informácií vyhodnotí, spôsob akým používate túto internetovú stránku, za účelom vytvorenia správ pre ich prevádzkovateľa a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním internetových stránok a internetu. Okrem toho môže spoločnosť Google tieto informácie predať tretím stranám, ak si to vyžaduje legislatíva, alebo aj majú dané tretie strany tieto údaje spracovať jej menom. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu spájať so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť v príslušnom nastavení svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto internetových stránok. Používaním týchto internetových stránok vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Google údaje o vašej osobe spracovala uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.

Kontakt / Zodpovedný orgán
V prípade otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa obráťte na nášho zmocnenca pre osobné údaje na e-mailovej adrese: datenschutz@robert-thomas.de

Zodpovedný orgán je podnik Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG. Ďalšie informácie o podniku a možnostiach kontaktu nájdete v impresum.